Využíváme soubory cookies

Na našem webu získáváme, ukládáme a zpracováváme informace o jeho uživatelích (např. síťové identifikátory, údaje o tom, jak procházíte naše stránky, nebo jaký obsah vás zajímá). K tomuto účelu využíváme soubory cookies, které nám pomáhají zkvalitnit naše služby a personalizovat nabídky. Pro některé účely zpracování je vyžadován Váš souhlas, který vyjádříte volbou „Přijmout“. Spravovat svoje preference můžete v „Nastavení“, kde můžete volitelné cookies odmítnout.

Přijmout všechny cookies
info

© Copyright Bikers Crown

Všetky textové informácie, dokumenty z tohto webu, ako aj ďalšie časti tohto webu (napr. Obrázky, popisy, parametre, obchodné podmienky, príp. Ďalšie časti webu) podliehajú ochrane podľa zákona č. 121/2000 Zb., Autorského zákona (ďalej len "časti webu"). Informácie uvedené na našich webových stránkach, ich vyobrazenie, údaje o nich, príp. inej časti webu môžu byť autorskými dielami iných autorov a sú chránené autorským zákonom. Presná označenie a pomenovanie produktov či služieb môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

 

Upozornenie - porušenie autorského práva

Upozorňujeme, že prevažná časť obsahu webu je autorským dielom spoločnosti BIKERS CROWN, s.r.o., IČO: 25988140, zapísaná na Krajskom súde v Hradci Králové, sp. zn. C 18626, so sídlom Pražská 481, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou. Neoprávnené kopírovanie, napodobňovanie či iné používanie častí webu je protizákonné a môže napĺňať znaky trestného činu. Tým nie je vylúčený nárok autorov na náhradu škody či iné nemajetkovej ujmy im v dôsledku porušenia autorských práv spôsobené.

 

Zodpovednosť

Dovoľujeme si upozorniť, že niektoré informácie, najmä technické parametre a merateľná dáta preberáme napr. Od výrobcov elektronických airbagov (Alpinestars S.p.A., Asolo, IT, Dainese S.p.A., Colceresa, IT), ako ich partneri a zástupcovia pre slovenský trh. Tieto informácie, najmä technické parametre a merateľná dáta môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho oznámenia. Vyhradzujeme si právo na zmeny a úpravy informácií uverejnených na našom webe, vrátane iných častí webu bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek riziko spojené s ich používaním nesie príjemca. Nie sme voči iným subjektom zodpovední za priame i nepriame ujmy a ich náhrady vzniknuté použitím informácií či iných častí webu, ako aj v prípade ukončenia či prerušenia činnosti.