info

Informačné oznámenia o ADR

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný informovať kupujúceho, ak je spotrebiteľom, o mimosúdnom riešení sporov. Ak dôjde v súvislosti s nákupom na tomto e-shope k sporu medzi spoločnosťou BIKERS CROWN s.r.o. a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže využiť tiež platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.